2020 Yılı Şubat Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri

GTS’ye göre Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 2,31 oranında artan ihracat 14 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

03 Mart 2020

Böylece Türkiye, en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşmıştır.
2020 yılının Ocak-Şubat döneminde ihracatımız %4,31 artışla 29,4 milyar dolara ulaşmıştır.
Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır.
Nitekim son 12 aylık dönemde ihracatımız bir önceki döneme göre % 2,0 oranında artış ile 182 milyar 86 milyon dolar seviyesine yükselmiştir.  
Şubat ayında ithalatımız ise %9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar olmuştur.
 
DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ ŞUBAT AYINDA YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLAR OLDU
Şubat ayında dış ticaret açığımız 2 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolara yükselmiştir.
 2020 yılı Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise %83,0 düzeyinde gerçekleşmiştir.
 
ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL YİNE “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU
“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Şubat ayında %0,78 azalışla 2 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” (1 milyar 457 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (748 milyon dolar) olmuştur.
 
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA
Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya almıştır. Şubat ayında ihracatçılarımız 207 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.  Şubat ayında ABD’ye ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %9,24; Irak’a %20,7 ve Hollanda’ya ise %11,0 oranında artış göstermiştir.
  
EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %21,2’İNİ OLUŞTURDU
GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Şubat ayı itibarıyla toplam ihracatımızın % 21,2’ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise % 28,6 olarak gerçekleşmiştir.
Şubat ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 4,55 azalışla 7 milyar 55 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %48,1’ini oluşturmuştur.
Sayın Bakanımızın işaret ettikleri “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde 2020 yılı Şubat ayında potansiyel pazarlarımızdan Rusya’ya ihracatımız 25,12 oranında artış göstermiştir. Bunun yanında, Şubat ayında görülen İsviçre’ye %99,4’lük, Kırgızistan’a %51,6’lık ve Mısır’a %35,5’lik ihracat artışları dikkat çekmiştir.  
 
DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU
GTS’ye göre 2020 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (8 milyar 617 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 478 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 213 milyon dolar) izlemiştir.
İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 500 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 305 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 620 milyon dolar) takip etmiştir.
 
İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU
2020 yılı Şubat ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 186 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (1 milyar 862 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 589 milyon dolar) takip etti.
İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 848 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (4 milyar 493 milyon dolar) ve “Bedelsiz” (996 milyon dolar) izlemiştir.
 
TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 489 firma, 2020 yılı Şubat ayında toplam ihracatımızın %28,48’ini, toplam ithalatımızın ise %35,98’ini oluşturuyor.
Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 10 milyar 524 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (4 milyar 173 milyon dolar ihracat, 6 milyar 351 milyon dolar ithalat).
 
DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Şubat ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 172 olurken aynı dönemde 103 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.
2020 yılının Şubat ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 10 milyar 647 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 243 milyon TL’lik kısmı ihracat, 6 milyar 404 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur. Şubat ayında Türk Lirası cinsinden yaptığımız ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,16 azalış göstermiştir.
 
TİCARET ERBABIMIZ EKONOMİMİZE GÜVEN DUYMAYA DEVAM EDİYOR
Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Şubat ayı itibariyle bir önceki aya göre 2 bin 652 artışla 1 milyon 929 bin 712’ye yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 44,4’ünü oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,30 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 12 milyon 313 bin olarak gerçekleşmiştir.  
GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %17,13
Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Şubat ayında 13 milyar 77 milyon TL olmuştur. 2020 yılı Ocak döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 67 milyar 416 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %17,13 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 24 milyar 628 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 
KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA GİRMESİYLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ
Şubat ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 1 milyon 987 bin 192 olmuştur. 2020 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda 31 binlik artış kaydedildi. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

Şubat ayı veri bülteni için tıklayınız.