2019 Yılı Aralık Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatiflere ilişkin veri bülteni açıklandı

GTS’ye göre Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,87 oranında artan ihracat 15 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

03 Ocak 2020

Aralık ayında ithalatımız ise %20,05 artarak 20 milyar 105 milyon dolar olmuştur.

2019 yılının Ocak-Aralık döneminde ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolara ulaşmıştır. Yılın tamamında ithalatımız ise bir önceki seneye göre % 8,99 oranında azalış ile 210 milyar 394 milyon dolar olmuştur.
 
DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ ARALIK AYINDA 4,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Aralık ayında dış ticaret açığımız 4 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,96 artarak 35 milyar 490 milyon dolara yükselmiştir.
2019 yılının tamamında ise dış ticaret açığımız 2018 yılına göre % 44,91 oranında azalarak 29 milyar 926 milyon dolar düzeyine düşmüştür.
2019 yılında dış ticaret açığımızdaki hızlı azalış, ekonomimizin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunmaktadır. Ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 29,9 milyar dolar azalmıştır.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANIMIZ ARALIK AYINDA %76,5 OLDU

2019 yılı Aralık ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %76,5 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ocak-Aralık döneminde ise ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise 2018 yılındaki %76,5’den 2019 yılında % 85,8’e yükselmiştir.
Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır.

ARALIK AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL YİNE “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Aralık ayında %0,69 artışla 2 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” (1 milyar 534 milyon dolar) ve “Elektrikli makine ve cihazlar” (902 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Almanya ve Çin almıştır. Aralık ayında ihracatçılarımız 206 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
Aralık ayında Irak’a ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15,75 artarken İngiltere’ye ihracatımız %4,44 oranında azalış göstermiştir. Öte yandan, Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alan Fransa’ya ihracatımız %10,3 oranında artarken, İspanya’ya ihracatımız ise %6,10 oranında artış göstermiştir.

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %20,5’İNİ OLUŞTURDU

GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Aralık ayı itibarıyla toplam ihracatımızın %20,5’ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise %31,1 olarak gerçekleşmiştir.
Aralık ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,26 azalışla 6 milyar 808 milyon dolara gerilerken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %44,3’ünü oluşturmuştur.
Sayın Bakanımızın işaret ettikleri “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde 2019 yılı Aralık ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin’e ihracatımız %3,5 oranında Rusya’ya ihracatımız ise %22,1 oranında artış göstermiştir. Bunun yanında, Aralık ayında görülen Slovenya’ya %71,9’luk, Kırgızistan’a %67,7’lik, Türkmenistan’a %67,2’lik, Lübnan’a %62,0’lik, ve Hırvatistan’a %42,0’lik ihracat artışları dikkat çekmiştir.  

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

GTS’ye göre 2019 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (9 milyar 596 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 347 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 272 milyon dolar) izlemiştir.
İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (11 milyar 887 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 746 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (3 milyar 182 milyon dolar) takip etmiştir.

İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2019 yılı Aralık ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 235 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 139 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 848 milyon dolar) takip etti.
İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (11 milyar 344 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (5 milyar 93 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 24 milyon dolar) izlemiştir.

TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 480 firma, 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi itibarıyla toplam ihracatımızın %30,82’sini, toplam ithalatımızın ise %41,00’ını oluşturuyor.
Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 135 milyar 991 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (52 milyar 875 milyon dolar ihracat, 83 milyar 116 milyon dolar ithalat).

DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Aralık ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179’a yükselirken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.
2019 yılının Aralık ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 11 milyar 361 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 632 milyon TL’lik kısmı ihracat, 6 milyar 728 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.

TİCARET ERBABIMIZ EKONOMİMİZE GÜVEN DUYMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı Aralık ayı itibarıyla 2019 yılının başından bu yana 108 bin artışla 2 milyon 8 bin 234’e yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 42,8’ini oluşturmuştur.
Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,71 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 16 milyon 386 bin olarak gerçekleşmiştir.  

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %22,84

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Aralık ayında 14 milyar 858 milyon TL olmuştur. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 613 milyar 242 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %22,84 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 154 milyar 929 milyon TL’dir.

KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA GİRMESİYLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Aralık ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 1 milyon 928 bin 389 olmuştur. 2019 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda 39 binlik artış kaydedildi. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Aralık ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 297 bin 772’ye yükselirken kadın esnaf sayımız son bir yılda 12 bin artmıştır.  


Aralık ayı veri bülteni için  Tıklayınız.