Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi'ni düzenleyen 2020/1 Sayılı Genelge yayımlandı.

06 Ocak 2020

2020/1 sayılı Genelge ile 23.12.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge ve ekleri “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi”nin 9 uncu ve 11 inci maddeleri ile EK1.A'da değişiklik yapılmış ve “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi” yeniden düzenlenmiştir.

 
2020/1 sayılı Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.