AEO Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

 

Yeni Belgeler 
 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
 
          

 Doküman

 
 

AEO Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Riflet

               

  Videolar

   
 Hayati Yazıcı'nın Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Sunumu ''Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması'' Tanıtım Filmi  

 Sunum

                                            Firma Listesi

Bakan Yazıcı'nın Yaptığı Sunum Bakan Yazıcı'nın Konuşma Metni

 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sunumu

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Sahibi Firma Listesi

 Mevzuat

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
(13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler işlenmiş)
Yönetmelik Ekleri
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmelik Ekleri

(25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler işlenmiş)


Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu (V3.2) 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1
 

OKS Tebliği Değişiklik Duyurusu
Yetkilendirilmiş Yükümülerin İzlenmesi Tebliği

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
(13 Ekim 2017 tarihli değişiklik ile eklenen, çıkartılan ve değiştirilen hususlar işaretli)
   

 Yabancı Kaynaklar

 Logo

 
English Version Version Française
Yetkilendirilmiş Yükümlü Logosu