AEO Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

 
Yeni Belgeler
 


 
 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
 
          
 Doküman
 
 
 
 
 

Videolar

 ''Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması'' Tanıtım Filmi
 
 
 Sunum

                                         Firma Listesi

Bakan Yazıcı'nın Yaptığı Sunum
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
Sahibi Firma Listesi
 
Mevzuat
 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
(13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler işlenmiş)
Yönetmelik Ekleri
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmelik Ekleri

(25 Haziran 2018 Tarihli ve 30459 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler işlenmiş)


Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu (V3.2) 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1

İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli
Gönderici İşlemleri Genelgesi​
 
Yetkilendirilmiş Yükümülerin İzlenmesi Tebliği

GİK Yönetmeliği
13 Ekim 2017 Tarihli Değişiklik

Karşılaştırma Cetveli 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
(13 Ekim 2017 tarihli değişiklik ile eklenen, çıkartılan ve değiştirilen hususlar işaretli)
   
 
 
 
 
   
Yabancı Kaynaklar

 Logo

 
English Version

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Logosu