Global Enabling Trade Report (WEF) - Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporları

GLOBAL ENABLING TRADE REPORT (WEF) - Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu 2010 için tıklayınız.
GLOBAL ENABLING TRADE REPORT (WEF) - Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu 2012 
için tıklayınız.
GLOBAL ENABLING TRADE REPORT (WEF) - Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu 2014 için tıklayınız.
GLOBAL ENABLING TRADE REPORT (WEF) - Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu 2016 için tıklayınız.